Giáo Trình Kết Cấu Xây Dựng (NXB Xây Dựng 2001) - Bộ Xây Dựng, 200 Trang

Discussion in 'Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by admin, Sep 11, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Kết Cấu Xây Dựng
  NXB Xây Dựng 2001
  Bộ Xây Dựng
  200 Trang
  Sơ lược:
  Phần 1. Kết cấu gỗ
  Chương 1. Gỗ dùng trong xây dựng
  Chương 2. Tính toán cấu kiện cơ bản
  Chương 3. Liên kết kết cấu gỗ
  Phần 2. Kết cấu thép
  Chương 4. Thép dùng trong xây dựng
  Chương 5. Liên kết trong kết cấu thép
  Chương 6. Tính toán trong cấu kiện cơ bản
  Phần 3. Kết cấu bê tông cốt thép
  Chương 7. Những vấn đề cơ bản về kết cấu bê tông cốt thép
  Chương 8. Tính toán cấu kiện chịu uốn theo cường độc
  Chương 9. Tính toán cấu kiện chịu nén và chịu kéo
  Chương 10. Tính toán một số bộ phận của công trình
  Phụ lục​

   

Share This Page