Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương (NXB Đại Học Huế 2007) - Lê Văn Thăng, 275 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, May 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương
  NXB Đại Học Huế 2007
  Lê Văn Thăng
  275 Trang
  Thực hiện chủ trương đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo đại học. Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất chương trình đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam có đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường. Theo đó, ngoài các Học phần thống nhất trong cả nước, tùy thuộc vào đặc điểm vùng miền mà các trường thiết kế một số Học phần mang tính chất đặc thù.
  Học phần Khoa học môi trường đại cương là một trong những Học phần thống nhất trong cả nước đối với các trường đào tạo Cử nhân khoa học môi trường. Tại Đại học Huế, dưới sự hổ trợ kinh phí của Dự án Giáo dục đại học pha 1, mức C, cùng với nhiều giáo trình được biên soạn, giáo trình Khoa học môi trường đại cương được biên soạn nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường tại Đại học Huế, ngoài ra còn là tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng khác có chuyên môn gần với Khoa học môi trường. Tác giả xin chân thành cảm ơn Dự ánGiáo dục đại học mức C tại Đại học Huế đã tạo điều kiện cho tác giả biên soạn giáo trình này. Do điều kiện hạn chế về nhiều mặt, chác chắn giáo trình sẽ còn nhiều thiếu sót, tác giả rất mong được nhận sự góp ý của đồng nghiệp và sinh viên để giáo trình được hoàn thiện tốt hơn.
  Chương 1. Các khái niệm cơ bản
  Chương 2. Các thành phần cơ bản của môi trường
  Chương 3. Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường
  Chương 4. Tài nguyên thiên nhiên
  Chương 5. Ô nhiễm môi trường
  Chương 6. Quản lý môi trường
  Chương 7. Các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững của xã hội loài người

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page