Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2006) - Chu Văn Cấp, 441 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Sep 10, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin
  NXB Chính Trị 2006
  Chu Văn Cấp, Phạm Quang Phan, Trần Bình Trọng
  441 Trang
  Được sự đồng ý của Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại Công văn số 3327/TB/TTVH ngày 16-2-2002, sau khi được cấp trên thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo phôi hợp VỚI Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Giáo trìn h kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học. Giáo trình này cũng được dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường cao đẳng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Tham gia biên soạn Giáo trình là tập thể giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang giảng dạy trong một số trường đại học và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên cơ sở quán triệt nội dung, quan điểm của giáo trinh kinh tế chính trị Mác - Lênin của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập môn kinh tế chính trị Mác-Lênin (dùng cho khôi ngành kinh tế - quản trị kinh doanh), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa chữa và bổ sung để tái bản giáo trình này trên cơ sỏ góp ý của các trường đại học, cao đẳng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page