Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C (NXB Giáo Dục 2010) - Nguyễn Linh Giang, 216 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by quanh.bv, Sep 7, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngôn ngữ lập trình C được gọi là "Ngôn ngữ lập trình hệ thống" vì nó được dùng cho việc viết hệ điều hành; nó cũng tiện lợi cho việc viết các chương trình xử lý số, xử lý văn bản, cơ sở dữ liệu, các chương trình ứng dụng trong công nghiệp và ứng dụng ...
  Chương 1: Các khái niệm cơ bản.
  Chương 2: Biểu thức và các phép toán trong C.
  Chương 3: Nhập, xuất dữ liệu trong C.
  Chương 4: Cấu trúc điều khiển trong C.
  Chương 5: Hàm và cấu trúc chương trình.
  Chương 6: Dữ liệu kiểu mảng.
  Chương 7: Chuổi ký tự.
  Chương 8: Con trỏ và địa chỉ.
  Chương 9: Cấp phát và giải phóng bộ nhớ động.
  Chương 10: Hàm main có tham số - Con trỏ hàm.
  Chương 11: Dữ liệu kiểu cấu trúc.
  Chương 12: Thao tác với tệp tin.
  • Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C
  • NXB Giáo Dục 2010
  • Nguyễn Linh Giang
  • 216 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=2078
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 3, 2018

Share This Page