Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình Pascal - Nguyễn Danh Hưng, 135 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Tin học, lập trình trở lên một kỹ năng cần thiết cho mọi cán bộ khoa học kỹ thuật. Giáo trình này nhằm giúp cho sinh viên Vật lý tìm hiểu về kỹ thuật lập trình.
  Ngôn ngữ được chọn là Pascal chuẩn, có bổ sung một vài phần mở rộng của TurboPascal, mặc dù ngày nay có nhiều ngôn ngữ hiện đại hơn Pascal vẫn là ngôn ngữ thích hợp nhất cho một giáo trình căn bản về lập trình.

  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/201123135110.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page