Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng Mạng - ThS. Nguyễn Thị Minh Thi

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Mô hình lập trình đơn lẻ truyền thống đã bị thay đổi rất nhiều. Ngày nay, bạn không còn đơn thuần ngồi viết những ứng dụng để chạy trên một máy duy nhất. Chương trình ứng dụng đòi hỏi sự tương tác từ nhiều phía người dùng, chia sẻ tài nguyên, triệu gọi từ xa, phân tán dữ liệu. Với những yêu cầu trên mô hình khách/ chủ đã ra đời và tồn tại đến ngày nay.
  Lập trình mạng thường liên quan đến một máy chủ và một hay nhiều máy khách. Máy khách gởi yêu cầu đến máy chủ và máy chủ hồi đáp yêu cầu. Mô hình Client/ Server vạch ra mối quan hệ giữa hai chương trình máy tính trong đó một chương trình đóng vai trò Client gởi yêu cầu đến một chương trình khác đóng vai trò Server phục vụ. Có các câu lệnh cần thiết để tạo máy chủ và máy khách cũng như để chúng trao đổi dữ liệu với nhau. Các máy giao tiếp với nhau là dựa theo quy ước hay giao thức TCP/IP (Trasmission Control Protocol/ Internet Protocol)hay UDP/IP (User Datagram Protocol/ Internet Protocol). Mô hình này gọi là mô hình khách/ chủ.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/...ibrary/GIAO TRINH LAP TRINH UNG DUNG MANG.chm
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page