Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2009) - Nguyễn Văn Phùng, 473 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-21_22-59-27.png
  Giáo trình này đóng vai trò là khung định hướng về những quan điểm cơ bản cho việc giảng dạy và học tập môn lịch sử - Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Trong lần tái bản này, giáo trình tiếp tục được sửa chữa, bổ sung những kết quả nghiên cứu mới, theo đúng Văn hiện Đang toàn tập, các kết luận. đánh giá của Đại hội VII, VIII, IX, X của Đảng và một số Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII và khoá IX.
  Cuốn sách trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa cung cấp tri thức, sự kiện lịch sử, vừa nâng cao trình độ nhận thức chính trị, trình độ phương pháp luận và năng lực tư duy của người học, đồng thời coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách là sự định hướng thống nhất về những nội cơ bản môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của hệ cử nhân chính trị.
  • Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2009
  • Nguyễn Văn Phùng
  • 473 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/833
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 21, 2021

Share This Page