Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập 2-Oai Nghi Cảnh Sách Yếu Giải - Thích Minh Thành, 140 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Phật quy định, Sa Di tuổi đầy hai mươi, khi muốn lành thọ Cụ Túc giới, Hòa thượng, yết ma và Giáo thọ nếu chất vấn mà người nào không thể phúc đáp đầy đủ về việc Sa Di, thì không nên truyền thọ Cụ Túc giới cho người ấy. Nên các Ngài bảo, Ông làm Sa Di mà không biết việc Sa Di phải thi hành, huống chi việc Sa Môn rất khó làm. Ông hãy đi học lại cho thuộc, phải nghe và biết tất cả, mới nên lãnh thọ Cụ Túc giới. Bây giờ, nếu truyền thọ Cụ túc giới cho Ông, thì người ta bảo Phật pháp dễ tu, Sa môn dễ làm. Vì vậy nên phải chất vấn trước.
  Những điều tắc dưới đây là trích ra từ các bản kinh nói về uy nghi Sa di, từ bản Thanh Quy đời xưa và sách Sa di Thành Phạm đời này. Tác phẩm Hành hộ Luật nghi của Tuyên Luật sư tuy để răn bảo các vị Tỷ kheo mới học, nhưng điều nào có thể thông dụng thì cũng trích ra. Vì lòng người thời đại mạt pháp lắm điều biếng nhác, nghe nhiều thì chán, do đó chúng tôi lọc bỏ những điều phiền toái mà chỗ khác đã có, chỉ trích lấy những phép tắc chính yếu, hợp với thời đại chúng ta, chớ không dẫn giải đủ hai mươi bốn oai nghi như những bản xưa. Chỗ nào cần lưu ý, thì chúng tôi chủ thích và dẫn giải thêm cho đầy đủ. Ai thích xem cho đủ 24 phép oai nghi hay muốn nghiên cứu rộng hơn thì tự nên xét xem trong toàn thơ.

  eBook có trong tuyển tập DVD Phật Giáo

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page