Giáo Trình Lý Luận Văn Học (NXB Giáo Dục 2005) - Phạm Đăng Dư, 147 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by nhandang123, Jul 18, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Giáo Trình Lý Luận Văn Học
  NXB Giáo Dục 2005
  Phạm Đăng Dư
  147 Trang
  Giáo trình Lý luận văn học có nội dung giới thiệu bản chất thẩm mỹ của văn học, bản chất xã hội của văn học. Trong đó nội dung cụ thể trình bày về: văn học - hình thái thẩm mỹ, văn học - nghệ thuật ngôn từ, tính đa chức năng của văn học, nguồn gốc bản chất và quy luật phát triển của văn học, hiện thực trong văn học, tính khuynh hướng trong văn học.giới thiệu về tác phẩm và thể loại văn học với một số nội dung cụ thể trình bày về: tác phẩm như một chỉnh thể trung tâm của văn học, đề tài - chủ đề - tư tưởng của tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm văn học, kết cấu của văn học, ngôn từ nghệ thuật trong tác phẩm, tác phẩm trữ tình, tác phẩm tự sự, kịch văn học và kí văn học.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page