Giáo Trình Lý Thuyết Tính Toán - Pgs. Ts. Phan Huy Khánh, 108 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Aug 19, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Trong Tin học, các đối tượng (objects) được xử lý thông thường là những phần tử thuộc vào những tập hợp vô hạn đếm được. Những phần tử này luôn luôn được biểu diễn (represented) dưới một dạng nào đó. Chẳng hạn trong ngôn ngữ tự nhiên, số nguyên 1999 được biểu diễn trong hệ đếm cơ số 10 (hệ thập phân) gồm một dãy bốn chữ số thập phân thuộc bảng chữ số {0, 1, ..., 9}. Việc xử lý (thực hiện các phép toán số học thông thường) đối với các số nguyên được tiến hành trên cách biểu diễn cơ số 10 này.
  Ví dụ : Phép cộng hai số 1999 + 1 = 2000.
  Người ta giả thiết rằng các đối tượng được xử lý là những câu (word, hay sentence) được xây dựng trên một bảng chữ (alphabet) hữu hạn, được xem như là sự biểu diễn của đối tượng trong một bản chất khác.

  eBook có trong tuyển tập DVD Toán Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 10, 2013

Share This Page