Giáo Trình Mạng Máy Tính - Ths.Ngô Bá Hùng, 170 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Giáo trình này nhằm giới thiệu với người đọc những nội dung chủ yếu sau:
  • Các khái niệm liên quan đến mạng máy tính
  • Những vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu trong mạng máy tính
  • Nguyên tắc thiết kế phân tầng trong các hệ thống mạng máy tính.
  • Chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong một hệ thống mạng máy tính
  • Các giao thức thường được sử dụng trong mạng máy tính.
  Kiến thức cần thiết:
  • Kiến trúc máy tính
  • Hệ điều hành
  Giáo trình được chia thành 8 chương với nội dung:
  Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
  Chương 2: Các thành phần của mạng máy tính
  Chương 3: Tầng vật lý
  Chương 4: Tầng liên kết dữ liệu
  Chương 5: Mạng cục bộ và tầng con điều khiển truy cập đường truyền
  Chương 6: Tầng mạng
  Chương 7: Tầng vận chuyển
  Chương 8: Tầng ứng dụng
  Đề cương thực hành.
  Nội dung giáo trình.
  Email: nbhung@cit.ctu.edu.vn
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page