Giáo Trình Microsoft Access 2003 - Nhiều Tác Giả, 239 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Giới thiệu các khái niệm cơ bản của Microsoft Access Chương 2: Trình bày cách tạo bảng và cách sửdụng bảng để tổ chức dữ liệu cho bài toán. Chương 3: Trình bày cách tạo và sử dụng truy vấn để tổng hợp, sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu. Chương 4: Trình bày cách thiết kếvà sửdụng mẫu biểu đểtổchức nhập dữliệu cho một bảng, truy vấn hoặc các bảng có quan hệvới nhau. Chương 5: Trình bày cách sử dụng báo biểu để tổ chức in dữ liệu của một bảng, truy vấn. Chương 6: Giới thiệu về Macro và Menu dùng thiết kếgiao diện chương trình. Chương 7: Trình bày về lập trình trong Access.


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 8, 2015

Share This Page