Giáo Trình Pháp Chế Thư Viện Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Bùi Loan Thùy, 339 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chương 1: Tổng quan về pháp chế thư viện - thông tin. Chương 2: Tầm quan trọng của pháp chế thư viện - thông tin. Các biện pháp tăng cường pháp chế thư viện - thông tin. Chương 3: Luật thư viện nước ngoài. Chương 4: Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thư viện - thông tin ở Việt Nam.
  • Giáo Trình Pháp Chế Thư Viện Thông Tin
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Bùi Loan Thùy
  • 339 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34230
   
  Last edited by a moderator: Mar 16, 2020

Share This Page