Giáo Trình Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Tập 2 (NXB Hà Nội 1999) - Nhiều Tác Giả, 396 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Aug 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Để' đáp ứng yốu cầu tiêu chuẩn hoá các chức danh cán bộ, công chức và đầy mạnh sự nghiôp dào tạo và bôi dưỡng công chúc Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia dã bỉén soạn bổ giáo trình vfc quản lý hành chính nhà nước dùng cho lớp bồi dưỡng công chức hành chính - Ngạch chuyên vi6n. Độ giắo trình gôm 3 tập:
  Tập I: Nhà nước và Pháp luật
  Tập II: Quản lý hành chinh Nhà nước
  Tập III: Quản lý nhà nước về Kinh tè - Xã hội
  Độ giáo trình này đã được xuất bản, ỉn lại nhiều lần. Học viện có chủ trương năm 1999 - 2000 si rà soát và biồn soạn lại nhàm nâng cao một bước vỉ chất lượng chính trị, nộỉ dung khoa học, bo' trì sáp xốp lại các chuyCn dè cho phò hợp, đòng thời khác phục và hạn chế nhũng thiỉu sót của những lần in trước.
  • Giáo Trình Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Tập 2
  • NXB Hà Nội 1999
  • Nhiều Tác Giả
  • 396 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://tiki.vn/search?q=quan+ly+hanh+chinh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 31, 2019

Share This Page