GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - GV.Phan Như Thúc, 145 trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by haidang, Jan 26, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    Khoa học môi trường (Environmental Science) nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong phú hơn chất lượng của môi trường sống.
    Khoa học môi trường là một ngành khoa học rất rộng lớn, phức tạp và có tính liên ngành cao, được dựa trên cơ sở của nhiều ngành khoa học tự nhiên, xã hội và công nghệ như sinh thái học, sinh học, thổ nhưỡng học, đại dương học, v.v..

    https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page