Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản (NXB Xây Dựng 2004) - Nguyễn Thị Minh Hội, 208 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Jun 4, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản
  NXB Xây Dựng 2004
  Nguyễn Thị Minh Hội
  208 Trang
  Phần thứ nhất: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VĂN BẢN
  1. Khái niệm văn bản
  2. Phân loại văn bản
  3. Hình thức và nội dung của văn bản
  4. Ý nghĩa của việc soạn thảo văn bản
  5. Quy trình soạn thảo văn bản
  Phần thứ hai: VĂN BẢN PHÁP QUY
  1. Khái niệm và đặc trưng của văn bản pháp quy
  2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản pháp quy
  3. Những yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản pháp quy
  4. Phương pháp soạn thảo các văn bản
  Phần thứ ba: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
  1. Khái niệm văn bản hành chính
  2. Các hình thức văn bản hành chính
  3. Phương pháp soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng
  Phần thứ tư: VĂN BẢN HỢP ĐỒNG
  A- Văn bản hợp đồng kinh tế
  1. Khái niệm hợp đồng kinh tế
  2. Văn bản hợp đồng kinh tế và các loại văn bản hợp đồng kinh tế
  3. Văn bản phụ lục hợp đồng kinh tế và biên bản bổ sung hợp đồng kinh tế
  4. Nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ và văn phạm trong văn bản hợp đồng kinh tế
  B- Tìm hiểu một số hợp đồng cụ thể
  Hợp đồng mua bán hàng hóa
  1. Khái niệm
  2. Phương pháp soạn thảo các điều khoản chính của hợp đồng mua bán hàng hóa
  Hợp đồng gia công đặt hàng
  1. Khái niệm và đặc điểm
  2. Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng
  Phần phụ lục: THAM KHẢO MỘT SỐ VĂN BẢN HỢP ĐỒNG KINH TẾ
  Phụ lục 1:
  Phụ lục 2: Hợp đồng kinh tế trong liê kết kinh tế
  Phụ lục 2: hợp đồng dân sự
  Phụ lục 3: Hợp đồng đại lý
  Phụ lục 4: Hợp đồng lao động
  Phụ lục 5: Tham khảo một số loại đơn từ

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page