Giáo Trình Tản Văn Triết Học Tống Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Kim Sơn, 234 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by nhandang123, Jul 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Các nhà triết học thòi Tống đều đứng trên danh nghĩa bảo vệ và phát triển Nho giáo để trình bày ý kiến của mình, nhưng thực tế trong tư tưởng của họ thể hiện rất rõ sự thống nhất tư tưởng của Nho - Phật - Lão. Chính đặc điểm đó đã hình thành một phong cách riêng của các nhà Nho thời Tống, của học thuật thời Tống mà người sau thường dùng những danh từ như "Tống Nho", "Đạo học", "Lý học" để chỉ nó.
  • Giáo Trình Tản Văn Triết Học Tống Minh
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Nguyễn Kim Sơn
  • 234 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58250
   
  Last edited by a moderator: Oct 7, 2020

Share This Page