Giáo Trình Thống Kê Xã Hội Học (NXB Giáo Dục 2014) - Đào Hữu Hồ, 211 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trong cuốn "Giáo trình Thống kê Xã hội học" tác giả đã chọn cách trình bày và cố gắng diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất với bạn đọc. Các khái niệm, kết quả được trình bày và diễn đạt dễ hiểu, tránh dùng thuật ngữ, khái niệm trừu tượng. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên cả nước. Tư duy thống kê hiện diện thường xuyên trong cuộc sống nhiều hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Khi ta phát biểu "Anh ta là người tầm thước", hoặc "Thường thì tôi không ăn sáng", hoặc nữa "Cô ấy chắc khó lòng thi đậu kỳ này", tất cả những phát biểu trên đều có thể xem là có chứa tư duy thống kê.
  • Giáo Trình Thống Kê Xã Hội Học
  • NXB Giáo Dục 2014
  • Đào Hữu Hồ
  • 211 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/flowpaper/?bitsid=20a3a73a-d06c-4356-b1d9-0d31a06c3fe8
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jul 6, 2019

Share This Page