Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2009) - Phạm Ngọc Anh, 289 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Oct 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  NXB Chính Trị 2009
  Phạm Ngọc Anh
  289 Trang
  Thực hiện các Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khoa X về công tác tư tưởng, lý luân và báo chí trước yêu cầu mới, ngày 18-9-2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết đinh số 52/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hổ Chí Minh và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên các trường đại học, cao đảng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page