Giáo Trình Turbo Pascal 7.0 (NXB Giao Thông Vận Tải 1998) - Bùi Thế Tâm, 399 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by quanh.bv, Nov 9, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách này là các bài giảng của các tác giả về Ngôn ngữ lập trình Pascal (cơ bản và nâng cao) cho sinh viên một số trường đại học và các lớp chuyên Tin phổ thông.
  Giới thiệu Turbo Pascal 7.0
  Các kiểu dữ liệu đơn giản chuẩn, các hàm chuẩn
  Khai báo hằng, biến và kiểu, biểu thức, câu lệnh
  Kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con
  Lệnh có cấu trúc
  Kiểu tập hợp và kiểu mảng
  Chương trình con: hàm và thủ tục
  Kiểu xâu ký tự
  Dữ liệu kiểu bản ghi và kiểu tệp
  Kiểu con trỏ và biến động
  Tạo thư viện các chương trình con
  Đồ họa
  • Giáo Trình Turbo Pascal 7.0
  • NXB Giao Thông Vận Tải 1998
  • Bùi Thế Tâm
  • 399 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2364
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 6, 2018

Share This Page