Giáo Trình Vi Xử Lý Và Cấu Trúc Máy Tính (NXB Giáo Dục 2007) - Ngô Diên Tập, 184 Trang

Discussion in 'Cấu Trúc Máy Tính' started by admin, Oct 27, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1. Tổng quan về vi xử lý và máy tính
  Chương 2. Họ vi xử lý 80x86 của Intel
  Chương 3. Lập trình hợp ngữ
  Chương 4. Bộ nhớ và hệ thống lưu trữ
  Chương 5. Vào, ra dữ liệu
  Chương 6. Ngắt và xử lý ngắt
  Chương 7. Các thiết bị ngoại vi thông dụng
  • Giáo Trình Vi Xử Lý Và Cấu Trúc Máy Tính
  • NXB Giáo Dục 2007
  • Ngô Diên Tập
  • 184 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/41795602/Giao-trinh-Vi-xu-ly
   
  Last edited: Jun 7, 2018

Share This Page