Giáo Trình Xã Hội Học Giới (NXB Giáo Dục 2010) - Lê Thị Quý, 251 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-3-13_11-7-6.png
  Phần 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
  Bài 1. Từ đối tượng nghiên cứu của xã hội học đến đối tượng nghiên cứu của xã hội học giới
  Bài 2. Sự hình thành các khoa học nghiên cứu phụ nữ, giới và xã hội học giới
  Bài 3. Giới và giới tính (gender and sex)
  Bài 4. Xã hội học giới - các thuật ngữ cơ bản
  Bài 5. Cấu trúc giới trong xã hội phụ quyền và hệ quả
  Bài 6. Phong trào phụ nữ quốc tế từ góc nhìn xã hội học
  Bài 7. Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ(cedaw)
  Bài 8. Các công cụ phân tích giới
  Bài 9. Lồng ghép giới, các kỹ năng cơ bản
  Phần 2: LÝ THUYẾT GIỚI VÀ XÃ HỘI HỌC GIỚI
  Bài 10. Quan điểm giới của chủ nghĩa marx – lênin
  Bài 11. Các lý thuyết giới trong xã hội học
  Bài 12. Quan điểm giới của nho giáo
  Bài 13. Các lý thuyết và trường phái nữ quyền (feminism)
  Phần 3: XÃ HỘI HỌC GIỚI Ở VIỆT NAM VẤN ĐỀ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Bài 14. Vấn đề phụ nữ giới ở việt nam
  Bài 15. Vấn đề giới, gia đình trong các dân tộc thiểu số
  Bài 16. Giới và người khuyết tật
  Bài 17. Giới và các vấn đề xã hội - tệ nạn xã hội
  Bài 18. Nghiên cứu và giảng dạy về phụ nữ giới (sau thời kỳ đổi mới - từ năm 1986 đến nay)
  Bài 19. Giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu xã hội học giới
  • Giáo Trình Xã Hội Học Giới
  • NXB Giáo Dục 2010
  • Lê Thị Quý
  • 251 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60415
  https://drive.google.com/file/d/11t6HumpckH2EwC5y_nDqxLOihSY-a9U7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 13, 2023

Share This Page