Giáo Trình Xã Hội Học Văn Hóa (NXB Đà Nẵng 2019) - Mai Thị Kim Thanh, 253 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-29_0-21-17.png
  Xã hội học văn hóa là một trong những chuyên ngành chính của Xã hội học đại cương - một môn học quan trọng trong nhiều chương trình đào tạo cử nhân. Hiện nay, nhu cầu tìm hiểu văn hóa rất lớn, các vấn đề văn hóa - xã hội luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam đề cao với những chính sách cụ thể nhằm phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới làm phong phú thêm nền văn hóa bản địa.
  Con đường xây dựng và phát triển Xã hội học văn hóa là con đường nghiên cứu khoa học một cách có kinh nghiệm, có sự phê phán, đóng góp một cách trung thực từ những sự kiện ngay trong đời sống, trong mối quan hệ không thể tách rời giữa con người với văn hóa và xã hội. Sự nhận thức một cách liên tục của con người qua thời gian sẽ dần dần phát hiện và sửa chữa những thiếu sót, những gì là dư thừa, không cần thiết cho sự phát triển của văn hóa, quan điểm cũng như những nét văn hóa sẽ thay đổi không ngừng theo thời gian.
  • Giáo Trình Xã Hội Học Văn Hóa
  • NXB Đà Nẵng 2019
  • Mai Thị Kim Thanh
  • 253 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8599
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 29, 2021

Share This Page