Giờ Phút Then Chốt (NXB Công An 2003) - Hứa Minh, 713 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by captionseo99, Oct 10, 2020.

 1. captionseo99

  captionseo99 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cần giải quyết của Trung Quốc ngày nay như:- Vấn đề chiến lược quốc tế- Vấn đề chế độ xã hội-Vấn để hình thái ý thức- Vấn đề phát triển bền vững- Vấn đề nhân khẩu-Vấn đề dân số lưu động- Vấn đề doanh nghiệp nhà nước- Vấn đề lơnưg thực- Vấn đề phân phối tài nguyên- Vấn đề thất nghiệp- Vấn đề thể chế chính trị- Vấn đề tài chính- Vấn đề nông dân- Vấn đề giai cấp- Vấn đề kinh tế thị trường-Vấn đề chiến lược khoa học kỹ thuật- Vấn đề môi trường- Vấn đề khủng hoảng văn học- Vấn đề giáo dục- Vấn đề Trung Quốc gia nhập WTO
  • Giờ Phút Then Chốt
  • NXB Công An 2003
  • Hứa Minh
  • Dịch: Đào Văn Lưu
  • 713 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=95196
   
  Last edited by a moderator: Oct 10, 2020

Share This Page