Gió Tây (NXB Quốc Học Thư Xã 1952) - Lê Văn Hòe, 140 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Kinh Điển' started by admin, Oct 30, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Muốn hiểu tính-tình, tư-tưỡrng, sức sống của một dân-tộc không gì bằng xem thơ. Thơ là hlnh-thicc tuyệt-diệu của nqhệ-thuật, là iinh-hoa của nghệ-thuật. Mà nghệ-thuậl là phàn tiêu biêu nhất của một nền vãn-hóa. Ngày nay, vận hội khai thòng, chính là lúc chúng ta phải tim hiều mọi ddn-tộc trẽn hoàn-cằu, và riêng các dân-tộc phương Tây, nơi xuấl-xứ của nền văn-minh mới.
  Những ỳ-nghĩ trên hường-dẫn chúng lôi lựa chọn những áng thơ tiêu-biẽu nhát của một số thi-hào trứ-danh phương Tày diễn ra quốc ảm. Dịch thơ, lột hết được tinh-thăn nguyên văn đã là khó,huống hò lại dịch qua các bản dịch pháp-văn.Nhấl là có những bài thơ chỉ hay vầ ảm-điệu. Tuy vậy những bản dịch tăt nhién còn thiếu sót tronq tập thơ này, dù sao, cũng vẫn có thè giới-thiệu với bạn đọc một phần nào tính-tlnh, tư. tưởng của phương Tây, Đặt tèn tập thơ này tà « Gió Tây », chúng tôi hy-vọng rằng dù mạnh hay yếu, nó cũng sẽ. là một luờng gió lạ thồi vào vườn thơ nhả.
  • Gió Tây
  • NXB Quốc Học Thư Xã 1952
  • Lê Văn Hòe
  • 140 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://www.tusachtiengviet.com/images/file/z_9ns2EA1AgQABZl/gio-tay.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Oct 24, 2019

Share This Page