Giới Đức Làm Người Tập 1 (NXB Tôn Giáo 2010) - Thích Thông Lạc, 49 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Một trăm giới chúng học nghĩa là gì? Một trăm giới chúng học có tên là Thức Xoa Ca La Ni, cũng có chỗ gọi Thi Xoa Kế Loại Ni, nghĩa là cần nên học.
  Một trăm giới chúng học này còn gọi là giới thủ (giới giữ gìn oai nghi tếhạnh), tội nó rất nhẹ và vi tế, giữ gìn rất khó nên cần phải học cho kỹ, và phải cố gắng giữ gìn hết sức, mới giữ được, nó là hành động đạo đức của con người. Nếu ai giữ trọn nó, người ấy là người có đạo đức xứng đáng làm người, làm đệ tử Phật

  eBook có trong tuyển tập DVD Phật Giáo

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page