Giới Thiệu Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Và Bổ Túc THPT (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trần Văn Quang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 12' started by admin, Mar 27, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-10-19_23-53-19.png
  Ba năm nay Bộ Giáo dục và Đào lạo đà ra dề thi tỏ’t nghiệp THPT .'ó yêu cầu khác VÓI các nảm trước. Đế giúp các em học sinh có tài bội ôn lập cho các kì thi tốt nghiệp THPT và bô túc THPT chúng tôi giớ thiệu cuốn "Đế thi tốt nghiệp THPT và Bỏ túc THPT" trong pàn quỗc từ n:ìm học 2002 - 2003 đến năm học 2004 - 2005. Cuốn sách giới thiệu dề thi, đáp án và thang điểm các môn thi tót nghiệp THPT và bô' túc THPT trong ba nàm nay.
  Dọ. cuốn sách này các em học sinh có thê thấy dược cách ra đế thi. tr<nh học lũ. Qua (hang diêm các em cũng phần nào tháy được mức đệ đánh gìá cua từng loại kiến thức trong chương trình ôn Lập thi. Các em học sinh có thé dùng cuốn sách này đê tự ón luyện thi tốt nghiệp THPT. trước hết các em hây dọc kĩ dế thi rồi tự làm. sau dó mới đò chiêu VỚI dáp án.
  • Giới Thiệu Đề Thi Tốt Nghiệp THPT Và Bổ Túc THPT
  • Trần Văn Quang, Phạm Hồng Tú
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  • 241 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1PyfiYs6G4dED1HfUVFKyc_DMHyX72U_r
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 19, 2023

Share This Page