Giới Thiệu Kinh Điển Triết Học Mác-Lênin (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phạm Văn Chung, 273 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by admin, Mar 25, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-23_9-53-25.png
  Các nhà sáng lập chu nghía Mác đã đẽ lại một di sản lý luận rất đổ sộ, cógiá trị to lớn cả về khoa học, thực tiễn và xã hội. Nghiên cứu những di sản lýiuận này là một nhiệm vụ tát nhiên trong nghiên cứu lịch sừ chú nghĩa M;c nói chung, lịch sử triết học Mác nói riêng, trong đó nghiên cứu các tác phim triết học có một vị trí rất quan trọng. Có thể xem nghiên cứu các tác phun triết học của chu nghĩa Mác như một mòn học tương đôi độc lập, có đô tượng, mục đích và phương pháp riêng, phân biệt với các môn học liên qum đến lịch sử chù nghĩa Mác, hao gồm cà lịch sử triết học của nó. Chúng la jọi mòn học này là môn “Kinh điển triết học Mác-Lênin" hay “Kinh điển trũi học mác xít”. Cuốn sách này gồm các bài giảng hướng dẫn người học nám dược phíơng pháp nghiên cứu cơ bán các tác phẩm triết học của các nhà sáng lập chi nghĩa Mác-Lênin, từ đó nắm dược nội dung những tư tường, quan điểm và 1ỌC thuyết triết học cơ bản trong những tác phẩm ấy. Qua dó học liệu này giip củng cố những kiến thức của môn Triết học Mác-Lênin. thấy được ý ngũa của triết học mác xít trong lịch sử giúp nhận thức nhân loại, trong lịch sứ riết học Mác, chú nghĩa Mác dối với nhận thức, thực tiễn hiện thời. Tài liệi này chi lựa chọn giới (hiệu một số tác phẩm và có ý nghía làm “mẫu” ch< việc nghiên cứu
  • Giới Thiệu Kinh Điển Triết Học Mác-Lênin
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Phạm Văn Chung, Dương Văn Thịnh
  • Nguyễn Vũ Hảo, Nguyễn Anh Tuấn, Lưu Minh Vân, Hoàng Văn Thắng
  • 273 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1044264
  https://drive.google.com/file/d/1_WF7W5d1LobG19WrXw_a9qrx89c3orfD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jan 23, 2022

Share This Page