Giới Thiệu Một Số Tác Phẩm Của V.I.Lênin Về Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - Đỗ Công Tuấn, 339 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by admin, Sep 19, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-10-29_15-5-58.png
  Cuốn sách lựa chọn và giới thiệu một số tác phẩm của V.I. Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học, được sắp xếp theo trình tự thời gian. Trong mỗi tác phẩm, các tác giả trình bày theo kết cấu gồm ba nội dung chủ yếu: thứ nhất, hoàn cảnh ra đời và lý do viết tác phẩm; thứ hai, kết cấu nội dung tác phẩm; thứ ba, các luận điểm cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học trong tác phẩm. Ngoài ra, cuối mỗi chương, các tác giả cũng cố gắng khắc họa những ý cốt lõi nhất nói lên ý nghĩa của tác phẩm và của việc nghiên cứu tác phẩm.
  • Giới Thiệu Một Số Tác Phẩm Của V.I.Lênin Về Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2013
  • Đỗ Công Tuấn
  • 339 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/924
  https://drive.google.com/file/d/1s9d1MEOwkh7K7ApFXpOQN_-U4g4x43TF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 10, 2022

Share This Page