Giới Thiệu Tủ Sách eBook Nghiên Cứu Phật Pháp

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Nov 16, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  A. SÁCH PHẬT HỌC (Toàn bộ sách đều dưới dạng PDF file)
  I. KINH
  1. Kinh Kim Cương - Dịch giả: Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến
  2. Kinh A Di Đà: Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
  3. Kinh Duy Ma Cật - Dịch & chú giải: Đoàn Trung Còn, Nguyến Minh Tiến
  4. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Dịch giả: Thích Tịnh Trí
  5. Kinh Kim Quang Minh - Dịch giả: HT Thích Trí Quang
  6. Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Dịch giả: HT Thích Thiền Tâm
  7. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già - Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải
  8. Kinh Vô Lượng Thọ - Dịch giả: Tâm Tịnh
  9. Kinh Hoa Nghiêm - Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
  10. Kinh Đại Bảo Tích [1] [2] - Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
  11. Kinh Dược Sư - Dịch Việt: Nguên Tánh
  • Năm Bộ Nikayas
  1. Kinh Trường Bộ - Dịch giả: HT Thích Minh Châu
  2. Kinh Trung Bộ - Dịch giả: HT Thích Minh Châu
  3. Kinh Tương Ưng Bộ - Dịch giả: HT Thích Minh Châu
  4. Kinh Tăng Chi Bộ - Dịch giả: HT Thích Minh Châu
  5. Kinh Tiểu Bộ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] - Dịch giả: HT Thích Minh Châu, GS. Trần Phương Lan
  • Bốn Bộ A Hàm (Agama)
  1. Trường A Hàm - Dịch giả: TT Tuệ Sĩ
  2. Trung A Hàm [1] [2] [3] - Dịch giả: TT Tuệ Sĩ
  3. Tăng Nhất A Hàm [1] [2] [3] - Dịch giả: TT Tuệ Sĩ
  4. Tạp A Hàm [1] [2] [3] - Dịch giả: TT Tuệ Sĩ
  II. LUẬT
  1. Giới Đàn Tăng - Soạn dịch: HT Thích Thiện Hòa (Chỉ dành cho người xuất gia)
  2. Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận - Dịch giả: Thích Tịnh Nghiêm
  3. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải
  4. Luận Bảo Vương Tam Muội - Dịch giả: Minh Chánh
  5. Luật Học Tinh Yếu - Tác giả: HT Thích Phước Sơn
  6. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
  7. Phạm Võng Bồ Tát Giới - Dịch giải: HT Thích Trí Quang
  8. Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn - Dịch giả: HT Thích Trí Quang
  9. Quy Sơn Cảnh Sách - Dịch & chú giải: Nguyễn Minh Tiến
  III. LUẬN
  1. Bát Thức Quy Củ Tụng - Dịch giả: Quảng Minh
  2. Trung Quán Luận - Dịch giả: Thích Tịnh Nghiêm
  3. Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận - Dịch giả: Thích Như Điển
  4. Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú giải [1] [2] [3]- Tác giả: Thích Phước Hải
  5. Mông Sơn Thí Thực Giảng Yếu - Tác giả: Thích Phước Hải
  6. Thành Duy Thức Luận - Dịch và chú: TT Tuệ Sĩ
  IV. SÁCH
  1. Phật Pháp Căn Bản - Tác giả: Thích Đức Thắng
  2. Thiền Sư Việt Nam - Tác giả: HT Thích Thanh Từ
  3. Các Tông Phái Đạo Phật - Tác giả: Đoàn Trung Còn
  4. Đạo Lý Nhà Phật - Tác giả: Đoàn Trung Còn
  5. Đố Vui Phật Pháp - Tác giả: Diệu Kim
  6. Lược Sử Phật Giáo - Dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến
  7. Để Trở Thành Người Phật Tử Tại Gia - Tác giả: Thích Đức Thắng
  8. Lục Tổ Đại Sư- Dịch giả: Nguyễn Minh Tiến
  9. Bát Đại Hộ Pháp - Tác giả: Thiện Duyên
  10. Bồ Tát Và Tánh Không - Tác giả: Thích Nữ Giới Hương
  11. Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sinh - Dịch giả: Giao Trinh Diệu Hành & Chân Giác Bùi Xuân Lý
  12. Hạnh Phúc Khắp Quanh Ta - Tác giả: Nguyên Minh
  13. Chứng Đạo Ca - Giới Thiệu: Trúc Thiên
  14. Huyền Trang - Nhà Chiêm Bái & Học Giả - Tác giả: HT Thích Minh Châu
  15. Gõ Cửa Thiền - Dịch và chú giải: Nguyên Minh
  16. Liên Hoa Hóa Sanh - Biên dich: Trần Tuấn Mẫn
  17. Một Trăm Câu Hỏi Phật Pháp - Tác giả: Thích Phước Thái
  18. Nghệ Thuật Diễn Giảng & Xướng Ngôn Viên - Thích Đạt Đạo, Thích Nguyên An, Tánh Thuần
  19. Bụt Sử Lược Biên [1] [2] [3] [4] - Dịch giả: G. CH. TranChanh
  20. Đông Phương Huyền Bí - Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt
  21. Kho Tàng Các Giáo Huân Siêu Việt - Dịch giả: Liên Hoa
  22. Những Nét Văn Hóa Đạo Phật - Tác giả: Thích Phụng Sơn
  23. Niết Bàn - Dịch giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  24. Phát Tâm Bồ Đề - Dịch giả: Hồng Như Thubten Munsel
  25. Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn Độ - Tác giả: HT Thích Mãn Giác
  26. Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư - Dịch giả: HT Thích Hành Trụ
  27. Sức Mạnh Của Lòng Từ - Soạn dịch: Thích Nguyên Tạng
  28. Tây Phương Yếu Quyết - Dịch giả: Thích Nguyên Hùng
  29. Thiền Trúc Lâm - Tác giả: Đinh Quang Mỹ
  30. Thiền Uyển Tập Anh - Tác giả: Lê Mạnh Thát
  31. Thiền Và Pháp Môn Vô Niệm - Việt dịch: Thích Nhuận Châu
  32. Tiểu Sử Chư Vị Cao Tăng - Biên soạn: Tàn Mộng Tử
  33. Truyện Lục Tổ Huệ Năng - Việt dịch: Thích Chánh Pháp
  34. Văn Minh Nhà Phật - Tác giả: Đoàn Trung Còn
  35. Về Mái Chùa Xưa - Tác giả: Nguyên Minh
  36. Xứ Phật Huyền Bí - Việt dịch: Nguyễn Hữu Kiệt
  37. Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Dịch giả: HT Thích Quảng Độ
  38. Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Dịch giả: HT Thích Quảng Độ
  39. Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Dịch giả: HT Thích Quảng Độ
  40. Truyện thơ: Tôn giả A Nan - Dịch giả: Ngô Tằng Giao
  41. Truyện thơ: Tôn giả Phú Lâu Na - Dịch giả: Ngô Tằng Giao
  42. Truyện thơ: Tôn giả La Hầu La - Dịch giả: Ngô Tằng Giao

  B. SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

  1. An Nam Chí Lược - Soạn giả: Lê Tắc
  2. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Biên soạn: Ngô Sĩ Liên
  3. Đại Việt Sử Lược - Tác giả: Khuyết Danh
  4. Đại Việt Thông Sử - Soạn giả: Lê Quý Đôn
  5. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Soạn giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
  6. Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu - Chủ biên: Cao Xuân Dục
  7. Việt Nam Sử Lược - Tác giả: Trần Trọng Kim
  8. Việt Sử Tiêu Án - Tác giả: Ngô Thời Sĩ
  9. Việt Sử Toàn Thư - Tác giả: Phạm Văn Sơn
  C. TỪ ĐIỂN
  1. Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam [1] [2] - Chủ biên: Lê Mạnh Thát
  Kinh Điển:
  Giới thiệu công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh.Trí Siêu - Tuệ Sỹ
  Kinh Dược Sư. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng
  Duy Ma Cật Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông
  Duy Thức Học Yếu Luận. HT Thích Từ Thông
  Kinh Kim Cang Bát Nhã. HT Thích Từ Thông
  Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. HT Thích Từ Thông
  Kinh Bát Nhã Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông
  Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông
  Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông
  Kinh Tứ Thập Nhị Chương. HT Thích Tâm Châu dịch
  Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương. HT Thích Từ Thông
  Kinh 42 chương. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)
  Kinh Di Giáo. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)
  Kinh Dược Sư. Thích Vĩnh Hóa dịch (English verion)
  Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch & chú giải
  Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đoàn Trung Còn dịch
  Kinh Pháp Bảo Đàn. Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch & chú giải
  Kinh Duy Ma Cật. Đoàn Trung Còn dịch
  Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi. HT Thích Huyền Tôn dịch
  Kinh Bi Hoa. Nguyễn Minh Tiến dịch
  Kinh về Lòng Nhân Ái. Hoang Phong dịch
  Kinh Pháp Cú (Việt-Anh) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  Bốn Kinh của Phật Tổ. Thích Huyền Vi dịch
  Kinh Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh (minh họa hình ảnh). Huyền Thanh dịch
  Kinh Pháp Hoa:
  Kinh Hoa Sen Chánh Pháp. HT Thích Trí Quang dịch
  Kinh Pháp Hoa giảng giải. HT Thích Thanh Từ
  Lược giải Kinh Pháp Hoa HT. Thích Trí Quảng
  Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương. HT. Thích Từ Thông
  Đề Cương Kinh Pháp Hoa. Thiền Sư Minh Chánh. HT Nhật Quang dịch
  Kinh Pháp Hoa Huyền Tán. Đại Sư Khuy Cơ. HT. Thích Chân Thường dịch
  Sen nở Phương Trời Ngoại (giảng về Kinh Pháp Hoa). Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia . Huyền Thanh dịch
  - tập 02. Nikkyo Niwano. Trần Tuấn Mẫn dịch
  Sớ giải Kinh Điển:
  Những vấn đề cốt lõi Kinh A Hàm. Thích Hạnh Bình
  Đường Xưa Mây Trắng. TS. Thích Nhất Hạnh
  Những vết chân voi.Christian Maes. Hoang Phong dịch
  Luật:
  Bước tới thảnh thơi. HT Thích Thích Nhất Hạnh

  Luận:

  Phật Học Tinh Yếu 01. HT Thích Thiền Tâm
  Phật Học Tinh Yếu 02. HT Thích Thiền Tâm
  Phật Học Tinh Yếu 03. HT Thích Thiền Tâm
  Huyền Thoại Duy Ma Cật. Tuệ Sỹ
  Thắng Man Giảng Luận. Tuệ Sỹ
  Tìm hiểu về Vô Biểu Nghiệp qua Câu Xá Luận. Thích Nhuận Thịnh
  Duy Thức Tam Thập Tụng. Bồ Tát Thế Thân. Thích Thuyền Ấn dịch
  Quy Nguyên Trực Chỉ. Đại Sư Tông Bổn. Nguyễn Minh Tiến dịch
  Quy Nguyên Trực Chỉ. Đại Sư Tông Bổn. HT Thích Như Điển giảng mp3
  Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 01).Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
  Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 02). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
  Đức Phật:
  Bồ Tát:
  88 Thân Quán Thế Âm Theo Đại Bi Thần Chú


  Thập Đại Đệ Tử:

  Cuộc Đời Thánh Tăng Ananda. Hell Hecker. Nguyễn Điều dịch
  Tôn Giả A Nan (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  Tôn Giả Phú Lâu Na (truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  Tôn Giả La Hầu La(truyện thơ). Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  Chư Tổ Sư:
  33 vị Tổ Sư Ấn Độ-Trung Hoa. HT Thích Thanh từ

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Bồ Tát Hạnh:
  Luận Đại Trượng Phu. HT Thích Trí Quang dịch


  Thiền Tông:

  Trình Tự Tu Thiền. Đại Sư Kamalashila. Hồng Như dịch
  Lục Tổ Đại Sư, con người & huyền thoại Nguyễn Minh Tiến
  Thiếu Thất Lục Môn. Nguyễn Minh Tiến dịch
  Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 01).Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
  Đại Luận về giai trình giác ngộ (tập 02). Tsongkhapa. Nhóm Lamrim Lotsawas dịch
  Tịnh Độ Tông:
  Liên Trì Cảnh Sách. Thích Quảng Ánh dịch
  Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Pháp Sư Đạo Chứng. Thích Minh Quang dịch
  Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Thích Minh Tuệ
  Mật Tông:
  Lamrim Đại Luận Toát Yếu. Hồng Như dịch
  Hãy mở tâm bao la như đại dương. Võ Huệ Nguyên dịch
  Tuyển Tập Rimé I. Nhiều tác giả & nhiều dịch giả
  Ba Điểm Tinh Yếu của đường tu giác ngộ. Ribur Ringpoche. Hồng Như dịch
  Đức Đạt Lai Lạt Ma:
  Phật Học Cơ Bản:
  Cẩm nang của người Phật tử (tập 01) Khải Thiên
  Cẩm nang của người Phật tử (tập 02) Khải Thiên
  Cẩm nang của người Phật tử (tập 03) Khải Thiên
  Chuyện Phật Đời Xưa. Đoàn Trung Còn. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
  Các Tông Phái Đạo Phật. Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch & chú giải
  Du lịch xứ Phật. Đoàn Trung Còn
  Đạo lý nhà Phật. Đoàn Trung Còn
  Lối về sen nở. Thích Phước Sơn
  Quyển sách cho nhân loại. Buddhadasa Bhikkhu. Hoang Phong dịch

  Tam Bảo Văn Chương. Đoàn Trung Còn
  Thể cách tri nhận chân tâm. Phổ Nguyệt
  Triết lý nhà Phật. Đoàn Trung Còn
  Truyện Phật Thích Ca. Đoàn Trung Còn
  Văn Minh Nhà Phật. Đoàn Trung Còn
  Phật Học Khái Luận. Thích Chiêu Tuệ. Thích Phúc Tuệ. Thích Thanh Ninh dịch
  Nếp Sống Đạo:
  Cầu an có an không ? Hồng Quang
  Tuyển tập Phật Pháp 01. Achema. Diệu Ngọc Kim Morris dịch
  Tuyển tập Phật Pháp 02. Achema. Diệu Ngọc Kim Morris dịch
  Làm thế nào để đạt được sự Giải Thoát ? Christian Maes. Hoang Phong dịch
  Văn Học Phật Giáo:
  Văn Học Phật Giáo VN Hải Ngoại (2 tập) Nhiều Tác Giả

  Triết Học Phật Giáo:

  Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo. Tuệ Sỹ
  Tánh Khởi và Duyên Khởi. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
  Nhận Thức và Không Tánh. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
  Nhân Quả Đồng Thời. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
  Triết Lý Nhà Phật. Đoàn Trung Còn
  Các Tông Phái Đạo Phật. Đoàn Trung Còn
  Tâm và ta. Thích Trí Siêu
  Thơ Ca:
  Nghiên Cứu:
  A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?.Nguyễn Cung Thông
  Tản mạn về từ Hán-Việt (kỳ 01) Nguyễn Cung Thông
  Tản mạn về từ Hán-Việt (kỳ 02) Nguyễn Cung Thông
  Ta nói tiếng Việt mà không biết. Nguyễn Cung Thông
  Đông Phương Huyền Bí. Nguyễn Hữu Kiệt dịch. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
  Những chuyện nhân quả. Đạo Quang dịch. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
  Những Nét Văn Hóa của Đạo Phật. Thích Phụng Sơn. Nguyễn Minh Tiến hiệu đínhNhân vật:
  Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tạc tượng tại Oakland, California, Hoa Kỳ
  Ba câu chuyện về triết lý sống của Steve Jobs.
  Khai Thien
  Three Stories about Steve Jobs’ Life Philosophy.
  Khai Thien
  Steve Jobs, người sáng lập Apple Computer, là một Phật tử.

  Hòa Thượng Thích Trí Quang và Một Chặng Đường .....Huỳnh Kim Quang

  Gia Đình Phật Tử:

  Ý nghĩa bài ca chính thức. Bạch Liên
  Nghi Thức Tụng Niệm GĐPT Bảo Quang.
  Diệu Nghiêm sưu tập
  Phật Pháp Ngành Oanh Vũ (song ngữ Anh-Việt) Diệu Nghiêm sưu tập
  Phật Pháp Ngành Thiếu (song ngữ Anh-Việt) Diệu Nghiêm sưu tập
  Phật Pháp cho trẻ em. Ngô Tằng Giao chuyễn ngữ
  Chúng Tôi Học Kinh. (sách) Tâm Minh Vương Thúy Nga
  Phật Pháp với tuổi trẻ (sách) Tâm Minh Vương Thúy Nga
  52 Câu Chuyện Dưới Cờ. Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi
  Trại sinh Huyền Trang học & làm theo hạnh của Pháp Sư Huyền Trang.Thích Hạnh Tuấn
  Phật Pháp dành cho thiếu nhi:Phật Pháp dành cho thiếu nhi 01. Hoàng Phước Đại dịch
  Phật Pháp dành cho thiếu nhi 02. Hoàng Phước Đại dịch
  Ăn Chay & Sức Khỏe:
  Thói quen làm hại não và thức ăn gây ung thư


  Chết & Tái Sinh:

  Sống & Chết. Thích Như Điển
  Chết & Tái Sinh. Thích Nguyên Tạng soạn dịch
  Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ. Tulku Thondup.T Như Điển, T Nguyên Tạng
  Phải hiểu khái niệm về sự "tái sinh" trong Phật Giáo như thế nào. Hoang Phong dịch
  Phật Giáo và Thời Đại:
  Lịch Sử Phật Giáo:
  Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ. Pháp Sư Thánh Nghiêm. Thích Tâm Trí dịch
  Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ. Will Durant. Nguyễn Hiến Lê dịch
  Lược Sử Phật Giáo. Nguyễn Minh Tiến dịch

  Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam:
  Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam. Thích Thiện Hoa
  Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. Thích Mật Thể


  Châm Ngôn Cuộc Sống:
  Lời hay ý đẹp 1
  Lời hay ý đẹp 2


  Lịch Sử Việt Nam:

  An Nam Chí Lược. Lê Tắc
  Đại Việt Sử Lược. Khuyết Danh
  Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu..
  Đại Việt Thông Sử. Lê Quý Đôn
  Hoàng Lê Nhất Thống Chí . Ngô Gia Văn Phái
  Khâm Định Sử Việt Thông Giám Cương Mục. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
  Lam Sơn Thực Lục . Nguyễn Trải
  Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu. Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
  Thuyền Uyển Tập Anh . Kim Sơn - Lê Mạnh Thát
  Việt Điền U Linh Tập. Lý Tế Xuyên
  Việt Sử Tiêu Án . Ngô Thời Sỹ
  Tài liệu khác:
  Tâm Xuân (Tập San Pháp Uyển 3)
  Báo Chánh Pháp (số 01 - California)
  Xuân như ngày ấy. Thích Thái Hòa
  Ngôi Chùa Việt Nam cổ nhất trên nước Pháp
  Con người 'sẽ phải sống trên sao Hỏa'. Stephen Hawking. Minh Long
  D. SÁCH NÓI PHẬT PHÁP
  1. Tuyển Tập Sách Nói Phật Pháp
  Gồm những tác phẩm phật học của nhiều tác giả dưới dạng MP3.
  LƯU Ý: Để đọc được loại sách điện tử (E-Book) này thì máy tính của các bạn phải cài đặt phần mềm Adobe Reader. Nếu bạn chưa cài đặt phần mềm này xin tải tại đây.
  Nếu muốn tải về máy, trường hợp máy tính của các bạn có cài đặt phần mềm dùng để download (Internet Download Manager) thì mở giao diện phần mềm này chọn mục option và tick chọn vào trình duyệt mình đang sử dụng, phần mềm này sẽ tự động xuất hiện cửa sổ và các bạn bấm download, sách sẽ được tải về máy.
   

Share This Page