Giọt Máu Chung Tình Cuốn 1 (NXB Nguyễn Văn Viết 1928) - Tân Vân Tử, 51 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, May 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-26_15-39-23.png
  - HỒI THỨ 1- Thành Bình Định thuật sơ sự tích Võ Đông Sơ lước Dậm Quang Hà
  - HỒI THỨ 2- Dẫn lai lịch tráng sĩ bán gươm vàng, Kết Lương Bằng, Đông Sơ trao lượng bạc
  - HỒI THỨ 3- Võ Đông Sơ kiếm nhà thuê ngụ Trần Tú Tài quyết ý xem ma
  - HỒI THỨ 4- Dạo Hoa Viên gặp đứa Cường Đồ cứu Thục Nữ ra tay thủ đoạn
  - HỒI THỬ 5- Gởi mật thơ ám kế hại anh hùng xin thi Võ Diễn Trường tranh tấn sĩ
  - HỒI THỨ 6- Giận Đông Sơ công tử có thù riêng Thương Bạch Yến, Tiễu Thơ gìn nghĩa nặng
  - HỒI THỨ 7- Luận võ nghệ tráng sĩ luyện tinh thần, Khãy Tùy Bà, Tiễu Thơ, Đờn Phụng Khúc
  - HỒI THỨ 8- Trai anh hùng, ướm buộc chi nhơn duyên gái thục nữ nặng giao lời thề ước
  - HỒI THỨ 9- Phụng thánh chỉ ra mắt Lê Công, lãnh chiến thuyền dẹp yên Hãi Khấu
  - HỒI THỬ 10- Chốn Lương Đình anh hùng từ biệt, lời trân trọng thục nữ khuyên lơn
  - HỒI THỨ 11- Lời di chúc dặn dò hai trẻ, chốn Tuyền Đài một giấc ngàn năm
  - HỒI THỨ 12- Định hôn nhơn công tử ép duyên em giữ thề ước, Tiểu thơ bàn lợi hại
  - HỒI THỚ 13- Chốn phong ba, cỡi sóng rước giàn đồ, cơn hoạn nạn, ra tay đền nghĩa vụ.
  - HỒI THỨ 14- Đến hoa viên gia chũ gặp Thơ Đồng, Tùng Nam Quang, Đông Sơ dâng thánh chỉ
  - HỒI THỬ 15- Chốn giang hồ, lâm tay bợm bải, bước lưu lạc cấm phận đào thơ
  - HỒI THỨ 16- Gặp nữ sĩ ra tay cứu mạng nơi Thạch Đình tạm chốn Thê Thấn
  - HỒI THỨ 17- Tìm Thu Hà tớ thầy vào khách quán thám sơn động ma quỷ dọa anh hùng
  - HỒI THỨ 18- Nhắc tiền tích nghĩa sĩ gặp ân nhơn giả chuyện trò, Đông Sơ dò ý tứ
  - HỒI THỨ 19- Nghĩa sự tình Đông Sơ riêng than oán, luận ân nghĩa, động chủ quy tế từ hôn
  - HỒI THỨ 20- Gái hữu ý, khéo khôn lời biện bạch, khách chung tình, ngơ ngẩn ruột sầu riêng
  - HỒI THỨ 21- Nơi vực thẳm thục nữ quyết liều thân, giữ Thạch Đình anh hùng ra cứu mạng
  - HỒI THỨ 22- Giữa phong ba sáu biển quyết hành hung, vì gia chủ chó xin ra trợ chiến
  - HỒI THỨ 23- Bị trôi nổi một thuyền tuông sóng gió gặp hiểm nguy, hai gái luận tinh thần
  - HỒI THỨ 24- Chùa Tây Hà thục nữ tới hành hương nơi Lữ Quáng oan ra theo nối gót
  - HỒI THỨ 25- Cơn lận đận tai qua rồi họa tới lúc thình lình, nghĩa cử gặp tình xưa
  - HỒI THỨ 26- Bị thế bức chẳng nhìn lời thề ước, lấy lẽ công biện bạch nợ tình chung
  - HỒI THỨ 27- Đền nợ nước anh hùng ra tử trận, trọn ân tình, liệc nữ quyết liều thân
  - HỒI THỬ 28- Dọn Tùng Đình phối hiệp cuộc nhơn duyên lập miếu võ để thờ người trung liệt
  • Giọt Máu Chung Tình Cuốn 1
  • NXB Nguyễn Văn Viết 1926
  • Tân Vân Tử
  • 51 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=kCnyo1928
  https://drive.google.com/file/d/12FRhd6D8QaquMenSG5_qYy4Ex8SlTKyO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 26, 2023

Share This Page