Giữ Gìn Những Kiệt Tác Kiến Trúc Trong Nền Văn Hóa Chăm (NXB Văn Học 2018) - Lưu Trần Tiêu 346 Trang

Discussion in 'Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-19_11-10-9.png
  Cuốn sách là thành phần trong bộ sách của Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam”, của Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, với mục tiêu là thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, quảng bá di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam với bạn bè thế giới, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bổ sung nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi, giao lưu và phát triển văn hóa giữa các tộc người, nhân dân trong nước và ngoài nước, với cộng đồng quốc tế. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
  Chương 1: Đặc điểm địa lý
  Chương 2: Những đặc điểm lịch sử văn hóa
  Chương 3: Những di tích kiến trúc
  Chương 4: Kỹ thuật xây dựng kiến trúc Chăm
  • Giữ Gìn Những Kiệt Tác Kiến Trúc Trong Nền Văn Hóa Chăm
  • Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng
  • NXB Văn Học 2018
  • 346 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?id=251982
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 19, 2022

Share This Page