Giữ Vững Nền Tảng Tư Tưởng Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Trong Tình Hình Mới - Nguyễn Tiến Quốc

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Aug 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành với mục đích góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong nước và ở nước ngoài đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong tình hình hiện nay.
  Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề cấp thiết của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay; vấn đề bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đang chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
  • Giữ Vững Nền Tảng Tư Tưởng Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Trong Tình Hình Mới
  • NXB Chính Trị 2010
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Quốc
  • Số trang: 312
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...h-dao-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi-62520.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page