Giúp Bạn Thắng Kiện (NXB Tổng Hợp 2005) - Nguyễn Thành Sinh, 84 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by admin, Jul 12, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-5_17-36-8.png
  Nhà nước pháp quyên là nhà nước quàn lý xã hội bằng pháp luật. Trong công cuộc đổi mới hiện nay vé mọi mạt để công nghiệp hóa hiện đại hóa. và phấn đấu cho một xá hội công bàng, dàn chù. vứn minh - vấn đc áp dụng pháp luật dé điêu chình trong nhiêu lĩnh vực đời sống xả hội như là một đòi hòi tất yếu. Suy cho cùng, nhà nước là một hệ thống pháp luật, và mọi người phải tuán thù hệ thống pháp luật đó. Như vậy. pháp luật là cứn co cùa nhà nước pháp quyền và con người cùa nhà nước là những người đại diện cho muôn người đé giám sát. Chưa lúc nào.vổn dc pháp luật liỉn quan như thế nào. lièn quan ra sao dỉn mọi công dán dược chú trọng như những năm gản dây, bời pháp luật có thổ liin quan dỉn nhiéu hoạt dộng cùa cỏng dân ở mọi không gian, thời gian.
  • Giúp Bạn Thắng Kiện
  • NXB Tổng Hợp 2005
  • Nguyễn Thành Sinh
  • 84 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/13pXkGniRpsgy-0dd2oG-DE5MPQdmn7He
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 5, 2022

Share This Page