Góp Phần Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Quân Sự, Quốc Phòng - Nguyễn Mạnh Hưởng, 251 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 16, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-9_14-11-50.png
  Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là từ khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên xô và các nước Đông Âu, đến nay, các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng. “Diễn biến hòa bình” thực sự là một nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng tập trung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật… Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, thực hiện các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”.
  Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, thật sự nguy hiểm. Nếu chưa xoá bỏ được nền tảng tư tưởng của xã hội ta, chưa thủ tiêu được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng cũng tạo nên sự mơ hồ, hoài nghi, mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào đường lối, quan điểm, sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước, gây nên rối loạn về chính trị, tư tưởng trong xã hội.
  • Góp Phần Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Quân Sự Quốc Phòng
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Mạnh Hưởng
  • 251 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5654
  https://drive.google.com/file/d/11IgUa6NDkkJRSPwC23HJB7uOKemDQh0L
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 9, 2022

Share This Page