Góp Phần Đổi Mới Công Tác Lý Luận-Tư Tưởng (NXB Chính Trị 1996) - Trần Trọng Tân, 463 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Aug 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-6_12-2-28.png
  Công tác lý luận - tư tưởng là một trong những công tác lớn được Đẳng ta hết sức coi trọng trong các thời kỳ cách. mạng. Ngày này, trong công cuộc: đổi mới công tác nghiên cứu lý luận - tự tưởng, tổng kết thực tiễn và từ thực tiễn phát triển lý luận, xây dựng tự tưởng, quan điểm đúng đắn, qua đó, góp phần đưa công cuộc đổi mới đốt nước tiếp tục đi lên đúng hướng, là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Trên thực tế, tham gia vào sự nghiệp đó gồm đông đảo tập thể cơ quan khoa học, cúc nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cuốn sách Góp phần đổi mới công tác lý luận - tư tưởng của đồng chí Trần Trọng Tên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, là một đóng góp vào sự nghiệp to lớn nói trên.
  • Góp Phần Đổi Mới Công Tác Lý Luận-Tư Tưởng
  • NXB Chính Trị 1996
  • Trần Trọng Tân
  • 463 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4684
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page