Gương Điển Hình Tiên Tiến Của Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trong Phong Trào Thi Đua Yêu Nước

Discussion in 'Cẩm Nang Sống' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-8_1-11-19.png
  Bác Hồ đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc”. Thực hiện lời dạy của Bác, đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với nhiều hình thức, nội dung phong phú, các phong trào thi đua yêu nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phát động, đã và đang đi vào cuộc sống, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương, đơn vị; hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra như: phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, văn hóa vùng đồng bào dân tộc phát triển; các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy, từng bước đẩy lùi hủ tục; an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều thành tích; khối đại đoàn kết giữa các dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường.
  • Gương Điển Hình Tiên Tiến Của Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Trong Phong Trào Thi Đua Yêu Nước
  • NXB Chính Trị 2016
  • Mai Linh Nhâm
  • 202 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/E9481D9CA5EB447
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 8, 2021

Share This Page