Gương Hạnh Người Xưa (NXB Tổng Hợp 2008) - Thích Nhật Quang, 133 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chúng ta tu học Phật Pháp, trước hết vâng theo lời Đức Phật dạy. Ngoài ra chúng ta còn phải học tập, noi theo gương hạnh các bậc cổ đức Tôn túc. Các Ngài chỉ cho chúng ta kinh nghiệm tu tập, đưa đến sự chứng ngộ. Trong tập sách này còn có những lời chỉ dạy về cách tu tập để thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Các bậc Thánh trước luôn luôn mong đợi kẻ hậu học. Gương hạnh người xưa sáng rực nêu cao. Nhưng chúng ta thì chứng nào tật nấy, lầm lũi lối cũ lang thang. Chư Thánh đắng miệng, Phật Tổ quở trách, sao mà muôn kiếp trầm luân, không một lần nhìn lại ?...
  • Gương Hạnh Người Xưa
  • NXB Tổng Hợp 2008
  • Thích Nhật Quang
  • 133 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/GUONGHANHNGUOIXUA_id542/GUONGHANHNGUOIXUA_id542.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 7, 2018

Share This Page