Gương Huệ-Huệ Cảnh Chơn Giải Cuốn 1 (NXB Bảo Tồn 1949) - Nguyễn Kim Muôn, 42 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, Nov 20, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-19_16-27-25.png
  Trong 5048 cuốn kinh của Phật, chẵng phải chẵng có quyển nào mà không nói về cái diệu mầu nhiệm của Đạo Phật, kìa như Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang,... ròng nói đều chánh lý, nhưng xét lại chỉ có hai quyển nói tận tột cái máy trời là cuốn: Lục Tự và cuốn Huệ Cảnh. Cuốn Lục Tự tôi đã chơn giải rồi, làm ra 6 quyển con, ấy cũng giải ra một lần thứ nhì đó, thật là không sót chổ đạo lý nào cả. Nay còn cuốn Huệ Cảnh, trước đã giải rành tựa là cuốn Thiên Cơ Trực Chỉ, nay nhờ huệ soi thông biết hơn xưa, nên tôi lại chơn giải thêm một lần nữa, chẳng nài quê hèn và chút công khó nhọc, quyết đem tất cả chơn lý ra mà giúp người hôm nay thu chơn cho nên Tiên Phật, thì chĩnh có làm theo thì nên Phật, chơ xem mà bỏ qua, thì khó kết quả.
  • Gương Huệ Cuốn 1-Huệ Cảnh Chơn Giải
  • NXB Bảo Tồn 1949
  • Nguyễn Kim Muôn
  • 42 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1qpduhbN3oELwoAbTrMi8phbGqHbAwVUN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 19, 2022

Share This Page