Hà Nội Tự Điển (NXB Hà Nội 1990) - Nguyễn Bắc, 281 Trang

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by admin, Nov 20, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Năm 1960, dựa trên những tu liệu Hán, Nôm, và tư liệu Pháp văn, Viện Sừ học dã biên soạn và xuát bản cuốn lịch sử Hà Nội khá dày và công phu. Tiếp theo dó là các sách khảo cứu chuyên dề vè lịch sủ cách mạng, về truyền thống chiến dáu, vĩ di tích, làng xã, vì kinh thành trước và sau khi Pháp sang... Có thể nói là tư liệu khả phong phú.
  Trên co sỏ những tư liệu áy có bổ sung, chúnệ tôi sấp xép, thu gọn lại và chỉnh lý dể soạn thành một bộ dịa chi Hà Nội viết theo lối tụ diển (A, B, C) dể tiện cho việc tra cứu hoặc theo niên đại, với mục dich phổ cộp, phục vụ cho đông dào bạn dọc nhất là học sinh, sinh viên, giáo viên, các co quan, đòng bào các tỉnh, Việt kiêu... cho những ai muốn tìm hiểu về Hà Nội mà chưa còn di sâu (ai muốn di sâu dã có các sách tham khảo chuyôn dè). Vì vậy chúng tôi láy tên là Hà Nội tự dien và sẽ ra thành nhiĩu tập, mỏi tập từ 250 dến 300 trang. Trong các tập tiếp theo sau tập đàu này, chúng tôi sẽ dè cập dến các ván dề: danh nhản, các nhà tho, nhầ văn viết vè Hà Nội, các làng nghè truyền thống, lẻ hội, các viên khoa học, kỹ nghệ và thưong mại...
  • Hà Nội Tự Điển
  • NXB Hà Nội 1990
  • Nguyễn Bắc, Bùi Hạnh Cẩn, Nguyễn Vinh Phúc
  • 281 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://catalog.hathitrust.org/Record/002445455
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 17, 2020

Share This Page