Hai Mô Hình Kinh Tế Và Sự Đổi Mới Kinh Tế Qua Thực Tiễn Phát Triển Nông Nghiệp Ở Việt Nam

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by vinhconheo2992, Sep 14, 2020.

 1. vinhconheo2992

  vinhconheo2992 New Member

  [​IMG]
  Ở nước ta, nông nghiệp có một vị trí rất quan trọng. Sự phát triển của nòng nghiệp không những bảo đảm được đời sống nhàn dân về nhu cầu lương thực, thực phẩm, mà còn tạo ra những tiền đề cần thiết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kể từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, nhất là từ năm 1954 đối-với miền Bắc và từ năm 1975 đối với cả nước, nông nghiệp nước ta đã trải qua những giai đoạn phát triển tháng trầm gán liền với những mô hình tổ chức và phương thức quản lý khác nhau. Cho đến nay, nông nghiệp nước ta đã có những đổi mới rất căn bản. đạt dược những thành tựu hết sức quan trọng. Đã có nhiều công trình khoa học đi sâu nghiên cúu về lịch sử phát triển nền nông nghiệp nước ta nói chung, củng như những đỗi mới trên từng mật trong mỗi giai đoạn của nông nghiệp nước ta nói riêng, ơ các góc độ nghiên cứu khác nhau, các tác giả đều cho thấy, xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là một tất vếu khách quan, hợp quv luật; những dổi mới và thành tựu đạt được của nõng nghiệp trong những nâm qua là rất to lớn.
  • Hai Mô Hình Kinh Tế Và Sự Đổi Mới Kinh Tế Qua Thực Tiễn Phát Triển Nông Nghiệp Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2002
  • Vũ Trọng Khải,
  • 611 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=160030
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 14, 2020

Share This Page