Hán, Việt, Pháp Tự Điển Quyển I (NXB Nhật Nam 1929) - Nguyễn Tử Siêu, 50 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-30_16-58-40.png
  Hán, Việt, Pháp Tự Điển là một bộ sách có thể tự tra lấy chữ Hán (Tầu) ra chữ Việt (Quốc Ngữ) và chứ Pháp (Tây). Vì sách đã chia ra làm nhiều mục từ chữ dễ, đến chứ khó, chứ lối cổ, chữ Triện, chữ lối buôn, và chữ mã,... Có một điều đặc sắc là: ai cần chữ Hán, chữ Việt, và chữ Pháp, mà nhất là chữ Hán thời bộ sách này là một cái kho tàng rất quí báu vậy. Về phần chữ Hán thời do nhà danh sĩ Nguyễn Tử Siêu, cụ Cử Thương Sơn, cụ Lương Cư Gị; chữ Pháp thời ông Vi Thần, đốc học, ông Chỉ Thiện giáo học mà Việt văn thời cùng hợp tác.
  • Hán, Việt, Pháp Tự Điển Quyển I
  • NXB Nhật Nam 1929
  • Nguyễn Tử Siêu
  • 50 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/18fkXIuMQ-tU-fvWYJapQWoW7fTZad9Sc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 11, 2023

Share This Page