Hạng Võ Biệt Ngu Cơ (NXB Xưa Nay 1927) - Trần Phong Sắc, 59 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Aug 9, 2015.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Tuồng Cải Lương
    Hạng Võ Biệt Ngu Cơ
    NXB Xưa Nay 1927
    Trần Phong Sắc
    59 Trang
    Câu 1:
    Trời ơi tiếng sáo thê lương như mỉa mai người tuyệt vọng đang đứng bơ vơ trong tiếng trống kinh... hoàng. Cát bụi mờ bay che phủ ánh trăng tàn. Bên tai ta còn nghe văng vẳng, giọng u hòai của tiếng sáo Trương Lương. Ta có ngờ đâu một đời vẫy vùng ngang dọc của Hạng Võ Sở Bá Vương. Hôm nay lại gặp bước đường cùng. Ba ngàn tử đệ vong thân, cung điện huy hòang cũng chìm trong khói lửa.
    Câu 2:
    Giữa lúc sa cơ Ô chùy như nản bước, nên vó câu đã mỏi mệt ê chề. Hết lương khô nên võ khí nặng nề. Giọt mồ hôi ướt đầu manh áo chiến trời ơi máu quân thù hay máu của thân ta. Trời không thương còn nổi trận mưa sa, dòng lệ hận chan hòa tình đất nổi. Trước mặt ta là Tràng Giang cản lối nẻo quay về có lối dời chân?


    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page