Hành Chính Nhà Nước Trong Xu Thế Toàn Cầu Hóa (NXB Tư Pháp 2007) - Nguyễn Hữu Hải, 314 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by admin, Mar 14, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-12-26_11-21-38.png
  Vào những thập kỷ cuối của thế kỷ XX, làn sóng toàn cầu hoá đã được khởi động do việc áp dụng nlĩững biện pháp đấu tranh chống trì trệ của chính phủ các nước phát triển như: hiiỷ bỏ các biện pháp diều tiết hoạt động dịclì vụ, vận tải, viễn thông, năng lượng hay sử dụng "liệu pháp sốc" đ ể chống sự phá giá đồng tiền v.v... Làn sóng này còn được tiếp sức bởi việc truyền bá nhữìig công nghệ mới, quốc tếhoá các thị trườiig tài chính, chuyến dịch cơ cấu kinh tê'của các nước đang phát triển theo hướng líií tiên cho các hoạt dộng công nghiệp và dịch vụ theo cơ ch ế thị trườtìg; sự quan tám đặc biệt của chính phủ các nước đến môi trường sông; sự chấm dírt chiến tranh lạnh và sự hợp nhất của các công ty xuyên quốc gia v.v... Từ đó đến nay, toàn cầu lioá không chỉ tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại của từng quốc gia, khu vực, mà còn xâm nhập vào tất cả các lĩnh vực với các hình thức và mức độ khác nhan. Toàn cáu lìoá tạo ra những qiian hệ gắn kết, sự tiiỳ thuộc lẫn nliaii vê' các lĩnh vực hoạt động của các nền kinh tế. Toàn cẩn lioá s ẽ đưa đến những thời cơ trong thương mại, dịch vụ, dầu tư; tạo ra nlìững lợi th ế mới trong chuyển giao công nghệ, lìỢp tác và phân công lao động giữa các quốc gia trong khu vực và th ế giới; đẩy mạnh giao litii kinh tề'giữa các quốc gia đ ể khai thác tối đa nlìữiig lợi thê so sánh của mỗi nước cĩể hố siiììg cho nììững thiếu hụt của các nước tham gia vào nén kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, đáy cũng ¡à quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh gay gắt giữa các quốc gia, nhất là các quốc gia phát triển nhằm giành những Uit th ể về thị trường, phân công lao động và các quan hệ
  • Hành Chính Nhà Nước Trong Xu Thế Toàn Cầu Hóa
  • Nguyễn Hữu Hải, Chu Xuân Khánh
  • NXB Tư Pháp 2007
  • 315 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ooZo6VwwEOUqRiMFvC6FpONlab8d0wGe
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 26, 2023

Share This Page