Hạnh Đường (Canh Tuất 1970) - Nhiều Tác Giả, 75 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hạnh Đường
  Canh Tuất 1970
  Nhiều Tác Giả
  75 Trang
  Hành Chánh Đạo là guồng máy tối quan trọng của nền Đại Đạo trong mọi phương diện về mặt siêu hình và hữu tướng. Mục đích: đưa hướng con người đi đến toàn thiện, toàn giác hầu chung hưởng hạnh phúc thanh bình trên tình thương đạo đức.
  Bởi lẽ ấy, Hội Thánh góp nhặt 3 điều cần thiết và cần yếu là Lễ Nghi Tế Tự của guồng máy “Hành Chánh
  Đạo” để huấn luyện mỗi trách nhiệm từ Chức Việc Bàn Trị Sự dĩ thượng Chức Sắc hành quyền Đầu Phận, Đầu Tộc, Khâm Châu địa phương.
  Nghi lễ là cái hình thức phô diễn bên ngoài, tính cách qui củ chuẩn thằng của tổ chức Tôn giáo. Đại Đạo
  Tam Kỳ Phổ Độ là một Tôn giáo có tôn chỉ qui Tam Giáo hiệp Ngũ Chi, tức là: Một sự phối hợp của tất cả các triết lý Đạo giáo, tất cả các hình thức tổ chức Tôn giáo từ xưa đến nay.
  Vì vậy, nghi lễ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rất phù hợp với phong hóa nhà Nam và vừa trình độ tấn hóa của
  quần chúng, không quá xưa mà cũng không quá tân thời.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page