Hành Vi Tổ Chức (NXB Lao Động Xã Hội 2012) - Stephen P. Robbins, 658 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by mhien0094, Jan 14, 2021.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Hành vi tổ chức là một lĩnh vực nghiên cứu chuyên khảo sát tác động của các cá nhân, các nhóm, và cả cơ cáu đối với hoạt động trong phạm vi tổ chức, với mục đích áp dụng kiến thức này vào việc cải thiện hiệu quả của tổ chức. Hành vi tổ chức là một lĩnh vực nghiên cứu, có nghĩa đây là một mảng chuyên môn riêng biệt với một lượng kiến thức thông thường. Đối tượng nghiên cứu của hành vi tổ chức là gì? Hành vi tổ chức nghiên cứu ba yếu tố đóng vai trò xác định hành vi trong tổ chức: các cá nhân, các nhóm, và cấu trúc. Ngoài ra, hành vi tổ chức áp dụng kiến thức có được từ các cá nhân, các nhóm cũng như hiệu ứng của cấu trúc đối với hành vi nhằm giúp công ty, tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Nhằm cung cấp kiến thức cho những người đam mê, tìm hiểu về lĩnh vực này, NXB Lao động xã hội phối hợp với công ty Tinh Văn Media đã tổ chức biên dịch cuốn sách Hành vi tổ chức.
  Chương 1: Thế nào là hành vi tổ chức
  Chương 2: Thái độ và sự hài lòng với công việc
  Chương 3: Tính cách và giá trị
  Chương 4: Nhận thức và ra quyết định cá nhân
  Chương 5: Tìm hiểu khái niệm động lực mục tiêu
  Chương 6: Động lực: Từ khái niệm đến ứng dụng
  Chương 7: Hiểu nhóm làm việc
  Chương 8: Giao tiếp
  Chương 9: Nền tảng của cơ cấu tổ chức
  Chương 10: Văn hóa doanh nghiệp
  Chương 11: Các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực

  • Hành Vi Tổ Chức
  • NXB Lao Động Xã Hội 2012
  • Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge
  • 658 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242805
  https://drive.google.com/file/d/1C3DkyDUasGHvTgTiN1YPDUPLxYcdvsRl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 21, 2022

Share This Page