Hậu Thoại Khanh (NXB Xưa Nay 1933) - Cữ Hoành Sơn, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 10, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-5-10_8-28-56.png
  Đêm thanh thừa lúc rảnh rang, Gương hay chép lại thể gian răn lòng,
  Thoại-Khanh cuốn trước chưa cùng, Quyền này nối “hậu” đục trong vẹn toàn.
  Xưa-nay trong đạo tào-khang, Nên chăng do ở Thiên-Hoàng định phân.
  Châu-Tuấn hữu phước hữu phần, Đức vua nhượng vị chăn dân trị đời,
  Thi ân bố đức nơi nơi, Sanh linh toại dạ người người mừng vui.
  Tân-Quân từ lúc lên ngôi, Sữa sang quốc-chánh trị đời tận tâm,
  Gia phong quờn tước công thần, Bá-quan văn vỏ muôn phần kính thương,
  Thoại-Khanh Chánh-hậu trào đường, Tam-cung lục-viện một nường quản cai,
  Phước nhà sanh đặng một trai, Châu-Luân tên đặt hôm nay nên mười,
  Đông-Cung sắc đã bang rồi, Hằng ngày thành dạ trau dồi sử-kinh,
  Mặt mày thơ thở đẹp xinh, Khôi-ngô diện mạo tánh tình hiền lương,
  Thông minh tài trí khác thường, Đức vua yêu quí sánh dường ngọc châu.
  Thoại-Khanh thương mến xiết bao, Tưng tiêu nuôi dưỡng trên lầu dạy răn.
  Lần hồi thu mảng đồng sang, Ngày giờ thấm thoát rỏ ràng như tên.
  • Hậu Thoại Khanh
  • NXB Xưa Nay 1933
  • Cữ Hoành Sơn
  • 20 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/10xm0kEjlFMD_S55DQRm0ai_U70Gb-wZ5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page