Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Phạm Gia Tiến, Phạm Thế Phi

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Làm thế nào thiết kế một hệ thống tập tin dữ liệu giảm thiểu sự dư thừa, phản ánh đầy đủ các mối quan hệ dữ liệu là mục tiêu của môn học cơ sở dữ liệu. Làm thế nào để một cơ sở dữ liệu luôn nhất quán trong suốt thời gian sống của nó là mục tiêu của môn học hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
  Người học được yêu cầu:
  - Nắm vững các vấn đề có thể gặp khi xây dựng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các giải pháp, các kỹ thuật giải quyết các vấn đề đó.
  - Có thể vận dụng các phương pháp và kỹ thuật đã học trong việc thiết kế, xây dựng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể.
  Đối tượng phục vụ chính của giáo trình là các sinh viên hệ đại học, cao đẳng chuyên ngành tin học (năm thứ ba/tư). Giáo trình cũng có thể là tài liệu tham khảo đối với các độc giả quan tâm đến vấn đề xây dựng hiệu quả các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Để hiểu tốt những kiến thức được trình bày trong giáo trình này, cần có các kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Nội dung giáo trình
  Giáo trình bao gồm sáu chương:
  Chương I. Giới thiệu
  Chương II. SQL
  Chương III. Lưu trữ và cấu trúc tập tin
  Chương IV. Giao dịch
  Chương V. Điều khiển cạnh tranh
  Chương VI. Hệ thống phục hồi
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học
   

Share This Page