Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Phạm Nguyên Thảo, 282 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu
  • Khái niệm Database
  • Tạo và quản lý Database
  • Các kiểu dữ liệu
  • Tạo và quản lý bảng
  • Ràng buộc toàn vẹn đơn giản
  • Các thao tác trên dữ liệu
  Chương 3: Cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu
  • Khái niệm về phụ thuộc hàm
  • Khái niệm về dạng chuẩn
  • Chuẩn bị cài đặt CSDL
  • Cài đặt chỉ mục với SQL Server
  Chương 4: Transact-SQL nâng cao
  • Khai báo và sử dụng biến
  • Các lệnh điều khiển
  • Cursor
  • Stored procedure
  • Function
  Chương 5: Bảo mật và an toàn dữ liệu Trigger
  • Trigger
  • Khung nhìn
  • Quản trị quyền người dùng
  • Sao lưu và phục hồi dữ liệu
  Chương 6: Giới thiệu về giao tác
  Download Link:
  http://upfile.vn/i56m
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page