Hệ Thống Các Văn Bản Của Đảng Và Nhà Nước Về Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng - Nguyễn Xuân Trường

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Nov 7, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-11-7_21-1-57.png
  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng vừa quả đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng”. Trong thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, việc tiếp tục xây dựng, từng bước hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phòng, chống tham nhũng là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng tiếp tục được Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhân mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.
  • Hệ Thống Các Văn Bản Của Đảng Và Nhà Nước Về Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng
  • NXB Công An 2014
  • Nguyễn Xuân Trường
  • 324 Trang (x2)
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/1905
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page